Projekt 12286 Avslutat Oförstörande laboratorieprovning för bestämning av styvhetsmodul, krypbenägenhet och energibaserade utmattningsgränser i asfaltbeläggningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH. I avhandlingen presenteras oförstörande seismisk laboratorieprovning för att bestämma asfaltprovkroppars komplexa styvhetsmodul och tvärkontraktionstal. Dessa materialegenskaper är direkt kopplade till beläggningars kvalitet och den dynamiska styvhetsmodulen används vid dimensionering av vägar.

Resultat från oförstörande seismiska fältmätningar kan direkt jämföras med resultat från den seismiska laboratoriemetoden tack vare att materialet utsätts för samma belastningsfrekvens och töjningsnivåer i dessa testmetoder. Detta möjliggör en framtida oförstörande kvalitetskontroll av nya och gamla vägkonstruktioner baserad på den dynamiska styvhetsmodulen.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Laboratory Seismic Testing of Asphalt Concrete", Anders Gudmarsson, KTH (23 sidor och två vetenskapliga uppsatser).

Projektansvarig
  • Peab Asfalt AB
Projektledare
Relaterade projekt