Projekt 12177 Avslutat Fuktsäkra utfackningsväggar med hög prefabriceringsgrad

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Arbetet i en tidigare genomförd förstudie (SBUF 11797) och andra projekt visar att information och avsaknad av väl kända lösningar verkar menligt på användande av lätta utfackningsväggar. I Nederländerna används utfackningsväggar i stor omfattning och branschen har utarbetat en de facto standard som spritts och redovisats till samtliga parter i branschen.
Syftet med projektet var att ta fram en handbok som bygger vidare på de holländska lösningarna och som visar hur man kan utföra förtillverkade utfackningsväggar med hög prefabriceringsgrad i Sverige. Handboken möjliggör ett byggande som är snabbare, mer ekonomiskt och med bättre kvalitet.
Projektet omfattade tre huvuddelar: (1) översiktlig teknisk utredning, (2) bakgrundsmaterial samt (3) bearbetning till svensk handbok i rapportformat.

Slutredovisningen utgörs av SP Rapport 2010:06 "Handbok. Fuktsäkra utfackningsväggar med hög prefabriceringsgrad enligt den holländska metoden", Anders Gustafsson och Anna Pousette, bägge SP Trätek, och Rolf Jonsson, Wäst Bygg (41 sidor med bilaga).

Projektansvarig
  • Wäst Bygg AB
Projektledare