Projekt 12356 Avslutat Utveckling av upphandlingskrav för asbestsanering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektets mål var att utveckla krav som säkerställer lagefterlevnad inom arbetsmiljö och seriös asbestsanering. Upphandlingskraven kan enkelt användas vid upphandling av asbestsanering, både vid offentlig och privat upphandling.
Slutredovisningen utgörs av rapporten "Upphandling av asbestsanering - en strategi för att säkerställa säker och seriös asbestsanering", Ann-Beth Antonsson och Bengt Christensson, bägge IVL Svenska Miljöinstitutet (15 sidor).

Projektansvarig
  • Riv- och saneringsentreprenörerna
Projektledare