Projekt 11336 Avslutat Miljöbeslut i byggprocessen baserade på riskanalys, etapp II

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU som utvecklat en modell för värdering av risker i samband med miljöbeslut som bygger på samma säkerhetsfilosofiska grund som den modell som används för mekanisk påverkan på byggnadskonstruktioner. Modellen inkluderar konsekvenser av val av material, konstruktionslösning, produktionsteknik samt drift- och underhållsteknik och kan användas för "miljödimensionering" avseende såväl innemiljö som yttre miljöpåverkan. Samfinansiering med Formas.

Redovisningen består av en sammanfattande beskrivning av projektet (7 sid) samt doktorsavhandlingen A Probabilistic Approach to Risk Analysis, A comparison between undesirable indoor events and human sensitivity, Katarina Ljungquist, LTU, 2005.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare