Projekt 12620 Avslutat Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Trafikverket har använt sig av partneringsprincipen för att bedriva några driftområden, bland annat Arvika, Vårgårda, Åsele och Övertorneå. Utvärdering av driftområdena, som har bedrivits i partnering, tyder på att en högre kvalitet har uppnåtts med lägre ekonomiska resurser i dessa driftområden jämfört med andra driftområden som har bedrivits i konventionella entreprenadformer.

För att öka antalet driftområden som kan drivas enligt partneringsprincipen är det nödvändigt att ta fram en ny upphandlingsmodell, då det i dagsläget inte finns någon mall för denna typ av upphandling. Om man använder sig av ett traditionellt upphandlingsunderlag med tillägget att området kan bedrivas i samverkan kan tilldelningsbeslutet komma att överklagas då de ändringar av förutsättningar som sker när man går från en traditionell entreprenad till en samverkansentreprenad strider mot lagen om offentlig upphandling, LOU.

I projektet "Upphandling av samverkansprojekt inom drift" har erfarenheter samlats in från driftområdena Arvika, Vårgårda, Åsele och Övertorneå. Dessa erfarenheter har fått ligga till grund för en upphandlingsmodell som Trafikverket kan använda i framtida upphandlingar enligt partneringsprincipen.

Upphandlingsmodellen kommer att presenteras i en referensgrupp med representanter från Trafikverket, Svevia, Skanska, NCC och Peab för att garantera att den stämmer överens med en allmän uppfattning om vad som är viktigt att ha med i ett upphandlingsunderlag.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet", Hawsheen Karim och Jenny Sandberg, bägge Svevia (14 sidor).

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare