Projekt 11128 Avslutat Återvunnen betong, krossningsmetodens inverkan på den krossade betongens kvalitet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med detta projekt var att klargöra om olika krossningsmetoder påverkar förutsättningarna för att återanvända krossad betong.
Resultatet presenteras i rapporten "Återvunnen betong, krossningsmetodens inverkan på den krossade betongens kvalitet", Christer Molin, Kjell Larsson och Lars-Olof Dahl (10 sid jämte bilagor).
Rapporten visar att resultatet blir lika bra oavsett vilken kross som används. Därmed vederläggs föreställningen att krossning med käftkross skulle ge ett sämre material än rotationskross.

Projektansvarig
  • LODAB Demolering AB
Projektledare