Projekt 14350 Pågående Forskningsläget från RILEM:s konferens

Projekttid

Sammanfattning

RILEM är en internationell förening som syftar till att främja vetenskapligt samarbete inom byggbranschen genom kunskapsåterföring och kunskapsspridning. Varje år organiserar RILEM en internationell konferens inom området byggmaterial och konstruktioner för att ta upp aktuella utmaningar som byggbranschen står inför. Det här året är temat “Meeting the major challenges of the 21st century” och hålls under 5 dagar i Toulouse, Frankrike. Konferensen förväntas ge värdefull information som knyter an till byggbranschens klimatomställning.

Kunskapsinhämtningsprojektet syftar till att sprida denna information ur entreprenörens perspektiv. Resultatet ska ge branschen kunskap om vilka satsningar som kan förväntas inom en snar framtid samt tillgängliggöra internationell spetsforskning för entreprenörer.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare