Projekt 9041 Avslutat Kundfokuserad och kostnadseffektiv ombyggnadsverksamhet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU inom forskningsprogrammet Competitive Building. Har undersökt om och hur systematisk erfarenhetsåterföring och förnyade samverkansformer kan bidra till att utveckla en lärande organisation och därmed åstadkomma rationellare fastighetsutveckling. Har bedrivits genom fallstudier, litteraturstudier och benchmarking av företag. Fallstudierna fokuserade på utförandesidan av två fastighetsutvecklingsobjekt. Arbetet presenteras i licentiatuppsatsen "Entreprenörens lärande, drivkrafter för lärande i och mellan projekt", Fredrik Anheim, Luleå Tekniska Universitet, 2001:23.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
  • Fredrik Anheim