Projekt 11745 Avslutat Utveckling av verksamhetsledningssystemet Povel

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Povel står för processorienterad verksamhetsledning. Syftet med Povel är att tillhandahålla ett branschanpassat hjälpmedel som gör att företag, små som stora, kan arbeta effektivt och processorienterat.

Syftet var att i ett antal delprojekt utveckla Povel ytterligare. Det gällde koppling och tillämpning av Basta och utvärdering av byggarbetsplatsen samt metoder för att hålla företagen uppdaterade på förbättringar inom framförallt FoU samt utbildningsmaterial.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Utveckling av verksamhetsledningssystemet Povel", Peter Schyum, Sveriges Byggindustrier (16 sidor).

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustriers Service AB
Projektledare