Projekt 9053 Avslutat 3D-modellering och elektronisk dokumentation av SL01/02

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Syftade till att undersöka möjligheterna till förbättrad kvalitet på dokumentation vid bergarbeten och till att ta fram erfarenheter och arbetsmetoder för att implementera datahantering i bergprojekt. Har utförts i samband med byggandet av Södra Länken 01 och 02.

Redovisningen utgörs av rapporten Elektronisk datahantering i anläggningsprojekt, Sid Patel, NCC Teknik, 2004 (36 sid jämte bilagor).

Rapporten ger en god inblick i hur datahanteringen kan utformas på ett större anläggningsarbete. Relationsdatabaser har nyttjats för datalagring. Databasen har gjorts åtkomlig via nätverk. Endast standardprogram och standardlösningar har använts.

Projektansvarig
  • NCC Teknik
Projektledare