Projekt 11977 Avslutat Brandsäkra trähus 3

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Prpjektet har ingått i det europeiska forskningsprogrammet WoodWisdom-Net. Programmet har resulterat i cirka 50 vetenskapliga artiklar, rapporter och presentationer, se vidare webbplatsen för WoodWisdon-Net. Särskilt intressant för byggföretagen är den europeiska handboken "Fire safety in timber buildings. Technical guidelines for Europe".

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige
Projektledare