Projekt 11918 Avslutat Digital kommunikation mot maskinstyrda anläggningsmaskiner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Målet var att skapa en kommunikationsväg och ett sätt i processen att med mobil 3G - teknik som bärare möjliggöra en tillförlitlig och användarvänlig förbindelse mellan olika aktörer, till exempel mellan projektkontor och maskinförare.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Digital kommunikation mot maskinstyrda anläggningsmaskiner", Patrick Söderström, ATCAN AB (10 sidor).

Projektansvarig
  • NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB / Håkan Spak
Projektledare