Projekt 11111 Avslutat Riskhantering i stora byggprojekt med komplex organisation. Delprojekt: Samverkan med företagen i projekt Götaleden för återföring och nyttiggörande av forskningsresultaten.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Syftade till att genomföra studier av säkerhetsbeteendet på byggarbetsplatsen, identifiera parametrar som definierar ett säkert respektive riskfyllt beteende samt utveckla en checklista för användning vid studier av säkerhetsbeteenden. Utfördes i samband med byggandet av Götaleden i Göteborg. Samarbete med Arbetslivsinstitutet Väst.

Redovisningen utgörs av den sammanfattande rapporten "Riskhantering i stora byggprojekt med komplex organisation, säkerhetsklimat och säkerhetskultur som utgångspunkt för förebyggande av arbetsolyckor,
baserat på studier av byggandet av Götatunneln i Göteborg", Marianne Törner, Susanna Larsson, Anders Pousette och Eric Rosenlund, Arbetsmiljöinstitutet, Göteborg, 2006 (25 sid och bilagor) samt 16 andra publikationer.

Projektansvarig
  • LBT, NCC, SKANSKA
Projektledare