Projekt 11474 Avslutat Ljudmiljö i små och medelstora rum - framförallt skolor

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH inom ramen för forskningsprogrammet Byggnaden och Innemiljön. Syftade till att öka förståelsen för rumsakustik och att skapa en modell för helhetsbedömning av den akustiska miljön. Omfattade teoretiska analyser samt mätningar i laboratorium och i fält. Samfinansierades med KK-stiftelsen.

Slutredovisningen består av doktorsavhandlingen "Structure-Acoustic Analysis. Methods, Implementations and Applications", Per-Anders Wernberg, LTH, (25 sidor och bilagor).


Projektansvarig
  • Skanska International Civil Engineering AB
Projektledare