Projekt 12203 Avslutat Tryckt temperaturövervakningsetikett för betonghärdning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

För att korta byggtider och minska risken för nedböjningar behövs temperaturövervakning under betonghärdningsprocessen. Genom att anpassa nya temperaturövervakningsetiketter till betongens härdningsförlopp utvecklades en etikett som på ett enkel och tydlig sätt visar när betongen i platsgjutna konstruktioner har uppnått tillräcklig hållfasthet för att kunna fortsätta bygget.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Tryckta temperaturövervakningsetiketter för betonghärdning", Payman Tehrani, Inorel AB (13 sidor och sammanfattning).

Projektansvarig
  • Swerock AB
Projektledare