Projekt 11625 Avslutat Handledning i bedömning av emissionsmätningar på limmade golvsystem på betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att skapa ett underlag för fastighetsägare och entreprenörer för bedömning av mätresultat från emissionsmätningar på golv skadade av alkalisk hydrolys av mattlim, så kallad förtvålning. projektet omfattade sammanställning av resultat och erfarenheter från skadeutredningar och laboratorieundersökningar.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Handledning i upphandling av emissionsmätningar på limmade golvsystem på betong", Claes Engström, CA consultadministration (40 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Teknik
Projektledare