Projekt 11041 Avslutat Nationella innovationsstrategier i byggsektorn - en internationell kartläggning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

En kartläggning av förekommande nationella innovationsstrategier och en lägesbeskrivning av hur innovationsfrågor hanteras i andra länder. Har genomförts i samarbete med Byggnadsekonomi, LTH.
Projektet har resulterat i rapporten "Nationella innovationsstrategier i byggsektorn - En internationell kartläggning" (30 s), Kristian Widén.

Projektansvarig
  • Malmö-Lunds Byggmästareförening
Projektledare