Projekt 2026 Avslutat Ombyggnader i stål

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Under 90-talet förväntas andelen ombyggnader att öka. Stål har traditionellt använts mycket för detta ändamål. Syftet har varit att redovisa exempel på utförda ombyggnader. Strävan har varit att ta med både typfall och unika objekt för att ge idéer och vägledning till hur man kan gå tillväga vid om-, till- och påbyggnader.

Projektet har genomförts på initiativ av Byggentreprenörernas arbetsgrupp för Stålbyggnad-FoU, som också har utgjort referensgrupp. Stålbyggnadsinstitutet har utfört arbetet i samverkan med NCC Teknik, Stockholm.


Totalt redovisas 16 objekt, fördelade på fem grupper:
- påbyggnad och samtidig ombyggnad
- ombyggnad för förändrad verksamhet
- påbyggnad av hisschakt
- takrenovering
- påbyggnad genom att höja taket med domkrafter.