Projekt 13710 Avslutat Pedagogikrevidering och extern kommunikation avseende fukt i PPB

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar projekten SBUF 13710 (Pedagogikrevidering och extern kommunikationavs. fukt i PPB) samt 13711 (Fuktomfördelning i golvsystem i Produktionsplanering Betong). En bakgrund till projekten ges. Projektgenomförandet beskrivs inom de olika arbetsområdena för resp. projekt. Resultaten i form av förändringar och ny funktionalitet i programvaran Produktionsplanering Betong presenteras översiktligt för de resp. projekt samt programvarans nya manual bifogas i förenklad form som bilaga. Även andra resultat presenteras. Ett problem som omöjliggjorde tvåtilltänkta resultat inom 13711 beskrivs och en rekommendation för hur man skall komma till rättamed problemet i en nära framtid ges.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt