Projekt 13663 Avslutat Förstudie av Affärsutveckling tjänster.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Det finns en potential för modernisering av branschen, men inget görs på grund av låg efterfrågan, då kunden inte vet inte vad de ska fråga efter.

Samtidigt finns det inget utbud, eftersom installatörerna inte erbjuder det, på grund av brist på efterfrågan eller insikt i fördelarna för såväl kund som det egna företaget.

Allt talar för att värdet på mantimmar i installationsbranschen kommer att gå ner samtidigt som prispressen på installationsmaterial blir högre, på grund av pristransparensen i och med den digitala handeln. Branschen behöver ändra sitt synsätt på värdet av det som görs - kundnyttan, mervärdena och långsiktigheten måste förpackas och säljas som en helhet. Installatörerna behöver förstå vad installationen kan ge kunden - i det långa loppet - och prissätta sina tjänster därefter.

Det finns även en dold efterfrågan på detta - men den ligger högre upp i kedjan och synliggörs därför inte i beställningarna. Tanken på ett följdprojekt till denna förstudie skjuts på framtiden då delar av insikterna kan utvecklas i det i dagarna ansökta projektet inom Samverkan och samverkanskunskap. Värdeleverans och värdeprissättning är centrala även inom detta område.

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare