Projekt 11109 Avslutat Fältstudie av olika metoder att påskynda betongs torkning

Projekttid

Sammanfattning

Har studerat inverkan av olika metoder att påskynda betongs uttorkning. Undersökningen avsåg inverkan från värmekablarnas placering i höjdled, sorptionsavfuktning på uttorkningen, HP-torkning och intermittent uppvärmning med hjälp av värmekablar. Samarbete med NCC Industri, avdelningen för Byggnadsmaterial, LTH, och B & M Fuktteknik AB. Samfinansiering med Cementa.

Projektet redovisas i rapporten "Fältstudie av olika metoder att påskynda betongs uttorkning", Niklas Johanssson, Byggnadsmaterial, LTH, 2003 (32 sid jämte bilagor),

Projektansvarig
  • PNB, Entreprenad
Projektledare