Projekt 11876 Avslutat Biopolymerer som transportskydd för byggmaterial. Förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Syftet var att undersöka effekten av olika ytbehandlingar på tillväxten av mikroorganismer på olika byggnadsmaterial. Hypotesen var att en skyddande hinna av ett biologiskt nedbrytbart material som appliceras på byggnadsmaterial efter tillverkning reducerar mikrobiologisk tillväxt under transport och lagring samt under byggskedet.

Genomfördes i samarbete med SP och Institutet för Livsmedel och Bioteknik.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Biopolymerer som transportskydd för byggnadsmaterial. Förstudie.", Pernilla Johansson och Kristina Mjörnell, bägge SP.

Projektansvarig
  • Wäst Bygg AB
Projektledare