Projekt 12783 Avslutat Metoder för industriella plattformar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att påbörja samarbetet från projektet "LWE och Wingquist i skön förening - konkurrenskraftig produktion över gränserna".

Arbetet genomfördes i sex olika aktiviteter. Utkomsten från dessa aktiviteter var
- Gemensamma skrivelser för hur forskning och samverkan mellan verkstadsindustrin och samhällsbyggnadsindustrin till en strategisk agenda och i en liggande ansökan till ett SIO program
- Utredningsarbete att sammanfatta kunskaper och behov inom "balans mellan kundkrav och lönsamhet", "upplevd kvalitet och rationellt montage i industriella plattformar"
- Utredning om och i så fall hur verkstadsindustriföretag ska samarbeta med husbyggnadsföretag
- Ett industriseminarium för fyra företag inom samhällsbyggnadssektorn och forskare från LWE och WQL
- En handlingsplan formulerad som ett första utkast till en UDI-ansökan med bas i industriseminariet och utredningsarbetena samt inspelen till Agenda- och SIOprogrammen.

Sammantaget anser vi att projektets syfte och mål har uppnåtts att gemensamt och i samverkan mellan forskare från Byggkonstruktion och -produktion och Produkt- och produktionsutveckling arbeta fram en industriförankrad handlingsplan. Via Vinnovas initiativ att initiera och finansiera detta projekt bedömer vi att två oberoende industrigrenar kan kopplas ihop genom den påbörjade akademiska samverkan. Vi anser att detta katalyserande arbetssätt är en effektiv metod för att få två annars helt skilda akademiska miljöer att samarbete.

Slutredovisningen utgörs av forskningsrapporten "Metoder för industriella plattformar", Dan Engström, LTU och NCC (fem sidor och en bilaga 17 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare