Projekt 14181 Pågående Kompetensförsörjning, trivsel och ledarskap

Projekttid

Sammanfattning

Kompetensförsörjning är ett av byggbranschens stora bekymmer. Pengar är inte problemet som i andra branscher, utan det verkar som att olyckliga sociala mönster bidrar till bland annat säkerhets-problem och bristande mångfald, så att de som finns i branschen slutar och nya har svårt att komma in. Det finns mycket kunskap och kloka planer för förändring, men ändå upplever många en frustrat-ion över långsamheten. Detta projekt riktar sig mot att hitta möjligheter och hinder för verkställig-heten, särskilt vad som händer i noden mellan formellt och informellt ledarskap: projektchef, plats-chef, arbetsledare, lagbas och skyddsombud.Detta projekt ägs gemensamt av fem byggbolag och två fackförbund: Veidekke, PEAB, JM, Beton-mast, Lödde Plåt samt Byggnads och Byggcheferna. Projektledaren, Susanna Lundberg, sociolog och lektor i arbetsvetenskap, kommer att vara ute på byggarbetsplatser och intervjua den formella och informella ledningen för att få en uppfattning om hur värderingar kring säkerhetskultur, machoideal och mångfald hanteras i det vardagliga arbetet. Utfallet av forskningen kommer i form av seminarier för delade erfarenheter och en i dialog formulerad handlingsplan för att bättre stödja formella och informella ledare i riktning mot en säkrare, trivsammare och mer välkomnande byggbransch för alla.

Projektansvarig
  • Betonmast Malmö AB
Projektledare