Projekt 5040 Avslutat Bättre byggprocess

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Många anser att det finns flera hinder för att forskning och utvecklingsarbete skall löna sig inom den traditionella byggprocessen. Syftet har varit att studera förutsättningar för ett effektivare byggande där det är lönsamt att investera i forskning och utveckling.

Med bidrag från SBUF har detta forskningsprojekt genomförts vid Avdelningen för Stålbyggnad vid Luleå Tekniska Universitet på initiativ av Skanska AB. I huvudprojektet har även medverkat KTH, Postfastigheter och Vägverket. I delprojektet Förkonstruerade byggnader har dessutom Bloco och Nordprojektering medverkat.

Diskussioner med branschföreträdare, intervjuer, litteraturstudier och en studieresa på temat Pre-engineered Buildings till företag, branschorganisation och universitet i USA har ingått. Denna gren inom den amerikanska stålindustrin arbetar med byggsystem som innebär datorstyrd komponenttillverkning i egna fabriker samt snabb leverans och montage på byggarbetsplatsen.

I licentiatuppsatsen Förkonstruerade byggnader konstateras att framgångsfaktorerna för denna industrigren i USA visar sig vara att leverantörerna
- har egna fabriker
- har datoriserade byggsystem
- ser på sina system som egna produkter.

Diskussionerna inom huvudprojektet En bättre byggprocess har redan förts ut till en bredare läsekrets genom en artikelserie i Byggindustrin och Väg- och Vattenbyggaren under 1996. Två nyckelfrågor har identifierats: byggherrens formulering av förfrågan och kontraktsvillkor samt myndigheternas formulering av sina restriktioner för byggandet.