Projekt 11253 Avslutat Kvalitet i byggandet - Kompetensutveckling SFK Bygg Årskrönika 2002

Projekttid

Sammanfattning

Projektet avsåg utgivning av SFK Bygg Årskrönika 2002. Upplagan avses bli 1000 exemplar. Årets tema var kompetensutveckling i byggsektorn. Utöver inlägg från SFK Byggs styrelsemedlemmar, medverkade ledande befattningshavare från branschen samt forskare från universitetsvärlden med längre artiklar. Årskrönikan avslutades med en kort översikt av aktuell byggforskning.

Projektansvarig
  • F O Peterson & Söner Byggnads AB
Projektledare