Projekt 12174 Avslutat Erfarenheter och effekter av industriellt bostadsbyggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Projekts avsikt var att kartlägga och sammanställa erfarenheter - bra och dåliga - av gjorda satsningar på flerbostadsbyggande enligt industriella principer och metoder. Särskilt ur marknads- och affärsmässig synvinkel var målet att kunna se hur den fortsatta utvecklingen av det industriella byggandet bör ske.
Fem olika koncept analyserades och intervjuer genomfördes för att få fram tekniska, ekonomiska och marknadsmässiga effekter. Resultaten ger värdefull kunskap till effektivisering och nya synsätt på vad industriellt byggande ska ge - lägre kostnad, bättre arbetsmetoder, säkrare kvalitet och högre brukarvärde.

Slutredovisningen utgörs av FoU Väst Rapport 0905 "Erfarenheter och effekter av industriellt byggande i Sverige", Ronny Andersson, Cementa, Lennart Apleberger och Miklos Molnar, LTH (79 sidor).

Projektansvarig
  • JM AB
Projektledare