Projekt 11326 Avslutat Montering av klinker på golv i våtrum med Iligo fästsystem

Projekttid

Sammanfattning

Har undersökt om ett tidigare utvecklat system för montering av kakel i torra och våta utrymmen med hjälp av tejp (se SBUF informerar 03:35) även kan användas för montering av golvklinker i våtrum.

Resultatet redovisas i rapporten "Ny metod för montering av klinker på golv i våtrum" (7 s exkl bilagor), Claes-Göran Pehrson.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare