Projekt 13058 Avslutat Revidering av rapport om SKB

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Självkompakterande betong (SKB) utvecklades på 1990-talet och vårt land var ett av föregångsländerna. Stora forskningsprojekt drogs igång, dåvarande Vägverket var tidigt framme och göt en bro i SKB och den första internationella konferensen inom området arrangerades i Stockholm 1999.
Svenska Betongföreningen gav ut betongrapport nr 10 om just SKB redan 2002
Nu har det gått nästan 20 år sedan betongrapport nr 10 gavs ut. Användningen av SKB har ökat, men är ojämn.
Materialet används mycket inom förtillverkad betong men betydligt mer sällan inom platsgjuten betong. En orsak är svårigheterna att tillverka en SKB med de stora krav på robusthet som byggarbetsplatsen ställer för att minimera riskerna för fel och omgjutning.
Denna andra utgåva av betongrapport nr 10 är väsentligt omarbetad och innehåller dessutom flera nya kapitel. Sedan utgåva 1 trycktes har kunskapen om beständighet och brandbeständighet ökat kraftigt vad gäller SKB.
Man har observerat problem som thaumasit och brandspjälkning men också tagit fram lösningar så att dessa problem kan bemästras. I denna utgåva finns även nya kapitel om mottagningskontroll, lossning, pumpning och gjutning; alla viktiga moment för att nå ett gott resultat.
Sedan några år tillbaka finns det även möjlighet att numeriskt beräkna självkompakterande betongens flöde i formen. Rapporten avslutas med två praktikfall, ett äldre från Stäket och ett nyare från Kapellskär. Det är erfarenheterna från praktiken som ger oss möjligheter att skapa den bästa självkompakterande betongen.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare