Projekt 13081 Avslutat Verktyg för bedömning av korroderade betongkonstruktioners tillstånd och livslängd

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utveckla en tillförlitlig modell som kan implementeras i ett enkelt verktyg för att kunna utvärdera effekter av armeringskorrosion på bärförmåga och kvarvarande livslängd hos byggnader och byggnadsverk av armerad betong.

Armeringskorrosion påverkar vidhäftnings- och förankringskapaciteten mellan betong och armering och därmed konstruktionens bärförmåga. Datorprogrammet ARC (förkortningen betyder översatt till svenska ”bedömning av förankringskapacitet i korroderade armerade betongkonstruktioner) innehåller en beräkningsmodell som beskriver sambandet mellan vidhäftning och glidning mellan betong och armering, och kan användas för att bestämma förankringskapaciteten även för korroderad armering.

Slutredovisningen utgörs av programmet och rapporten "ARC-program", Per Kettil, Skanska (program som zip-fil, programbeskrivning och en populärvetenskaplig sammanfattning).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare