Projekt 11406 Avslutat Stålfiberarmerade pågjutningar av självkompakterande betong - bättre produktivitet och ergonomi vid gjutning, högre kvalitet hos slutprodukt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Syftet med projektet var att skapa bättre kunskaper om vidhäftningens inverkan på effekter av krympning och temperatur samt dess inverkan på sprickbildning. Projektet omfattade försök i laboratorium och i fält samt teoretiska analyser. Samfinansiering med Betongindustri AB.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Shrinkage cracking of steel fibre reinforced self compacting concrete overlays" (Johan Carlswärd, LTU, 250 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Betongteknik AB
Projektledare