Projekt 12426 Avslutat Tidskriften Tegel på Internet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Tidskriften Tegel gavs ut av Tegelindustriföreningen under en lång period tills tidskriften lades ned 1987. Under en rad år bedrev föreningen ett omfattande arbete med frågor kring murat och putsat byggande genom Tegelindustrins Centralkontor. Arbetet omfattade såväl normala projekterings- och utförandefrågor som forsknings- och utvecklingsarbete. Detta arbete behandlades i stor omfattning i tidskriften. Innehållet i tidskriften utgör en stor kunskaps- och erfarenhetsbank som kan vara viktig att göra tillgänglig för dagens och framtidens byggande, men som idag i praktiken inte finns tillgängligt.

Projektet resulterade i att tidskriften från perioden 1935-1987 scannades in och gjordes tillgänglig digitalt på webben.

Slutredovisningen består av inscannade artiklar från Tidskriften Tegel 1935-1987, publicerade på webbplatsen www.tegelinformation.se.

Projektansvarig
  • Sveriges Murnings och Putsentreprenörförening
Projektledare