Projekt 12210 Avslutat Web-baserade fuktegenskaper för material

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Syftet var att
- att göra befintlig kunskap om fuktegenskaper tillgänglig och hålla den uppdaterad.
- att inventera behovet hos användarna av materialegenskaper.
- att finna lämplig form som de skall redovisas i.

Informationen om fuktegenskaper är ofta bristfällig. I projektet har man samlat in information om fuktegenskaper som finns i artiklar, rapporter och provningsprotokoll och gjort dem tillgängliga på ett systematiskt sätt på Fuktcentrums webbplats. Här finns länkar till information om hur man kommer åt informationen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Fuktegenskaper för byggnadsmaterial", Magnus Åhs, LTH (54 sidor).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare