Projekt 5074 Avslutat Rest- och avfallsstyrning i sex företag

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Kretsloppsfrågorna har på senare år fått allt större uppmärksamhet i svensk byggsektor. För att kunna förbättra materialhanteringen krävs förändringar i själva byggprocessen och välplanerad miljöpolicy med förankring och insatser för utbildning. Huvudsyftet har varit att dokumentera synpunkter och åsikter om utvecklingen och genomförandet av miljöpolicy i byggföretag.

Projektet har genomförts med bidrag från SBUF av Institutionen för Miljöskydd och Arbetsvetenskap vid KTH i samverkan med Siab AB. Intervjuer har hållits på flera arbetsplatser hos Siab AB och Skanska Bostäder Stockholm AB samt hos Berggren & Holmgren Byggnads AB, BTH Bygg AB, Hed Fasad AB och SSM Bygg & Fastighets AB. Även avfallshanterande företag har intervjuats.

De större byggföretagen har på kort tid etablerat en välorganiserad miljösida. När intervjuerna gjordes kunde man fortfarande konstatera skillnader mellan företags övergripande miljöpolicy och tillämpningen på arbetsplatserna. Hos mindre byggföretag kan utbildningsmöjligheterna vara sämre och informationsflödet inte lika regelbundet som i de större företagen. Å andra sidan kan platschefer med starkt personligt engagemang driva systematisk källsortering, oavsett företagsstorlek. Representanter för avfallshanterande företag nämnde betydelsen av att byggföretagens platschefer är engagerade, och att intresset varierar. Avfallsföretagen har i sitt samarbete med byggföretagen, särskilt de större, bidragit till utveckla avfallsrutiner och källsortering på byggena