Projekt 12827 Avslutat Trafiklastmätning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet kunde inte genomföras i planerad omfattning. Provbelastningar gjordes som ett första steg med fordon som hade känd axelkonfiguration (bil med och utan släp) och axellaster (max last och lägre). Utfallet av dessa kontrollerade fordonsöverfarterna visade att systemen hade klara brister och projektet valde därför att inte studera resterande frågeställningar.

Uppnådda projektresultat dokumenteras i rapporten "Trafiklastmätning", Bo Johansson, NCC (10 sidor).


Projektansvarig
  • NCC Construction AB
Projektledare