Projekt 10033 Avslutat Byggande av exempelbostad enligt ”Frisk bostad konceptet”

Projekttid

Sammanfattning

Omfattade byggande av exempelbostad enligt programmet "Friska bostäder", utformat av Hyresgästernas Riksförbund, HSB Riksförbund och Villaägarnas Riksförbund. Exempelbostaden visades på Hem & Villa mässan i Stockholm i oktober 2000 och ställdes därefter upp för mätningar av inneklimatet. Samarbete med SP. Samfinansiering med Vårdalstiftelsen.

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare
  • Bengt Adolfi