Projekt 11264 Avslutat Stenhandbok Inomhus och Restaurering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet syftade till att uppdatera och utveckla de två delhäftena "2. Inomhus" respektive "6. Restaureringar" i den av Sveriges Stenindustriförbund (SSF) tidigare utgivna Stenhandboken. De två häftena ska kunna vara ett stöd såväl i föreskrivande led som för genomförande men även utgöra utbildningsmaterial. Samfinansiering med MinBas med flera.

Slutredovisningen utgörs av delrapporten "Stenhandbok Restaurering" (67 sidor) samt delrapporten "Stenhandbok Inomhus" (62 sidor exkl bilagor).Projektansvarig
  • Sh bygg, sten & anläggning AB
Projektledare