Projekt 10041 Avslutat Uttorkning av byggfukt i självkompakterande betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Har undersökt uttorkning av byggfukt i självkompakterande betong, särskilt avseende materialegenskapernas inverkan. Har omfattar försök i laboratorium och i full skala. Samarbete med Chalmers och White arkitekter.

Redovisningen utgörs av rapporten "Uttorkning av byggfukt i självkompakterande betong", Kristina Norling Mjörnell, White arkitekter AB (23 sid samt bilagor).

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare