Projekt 14279 Pågående Demonterbara stomsystem – Hur återbruksbara är prefabricerade betongstommar

Projekttid

Sammanfattning

Klimatfrågan är idag högaktuell inom byggbranschen. På både nationell och internationell nivå tas steg mot att minska branschens koldioxidutsläpp och mot att implementera cirkulära affärsmodeller som främjar återbruk. Samtidigt ställs allt högre krav på branschen att ta fram både prisvärda och hållbara bostäder, kontor, skolor och sjukhus.

Ur återbruksperspektiv är prefabricerade betongstommar särskilt intressanta eftersom stommen genererar en stor del av byggnadens koldioxidutsläpp, den har en lång teknisk livslängd och den är anpassad för både transport och montering. Men trots att det finns stor potential så begränsas branschen av att dagens stommar inte är anpassade för återbruk. För höga kostnader och risk att skada komponenterna vid demontering är några av hindren för entreprenören.

Projektet ska bidra till ökad kunskap om hur entreprenörer kan bidra till hållbart byggande genom att undersöka vilka innovationer som krävs för att öka återbruksbarheten i prefabricerade betongstommar. Målet är att skapa en praktisk tolkning av begreppet demonterbarhet och att identifiera vilka parametrar som entreprenören bör efterfråga för att stommarna ska bli mer demonterbara.

Projektet ska också identifiera på vilket sätt entreprenören kan anpassa sina arbetsmetoder för att främja demonterbarhet, samtidigt som man uppnår krav på säkerhet, produktivitet och kostnadseffektivitet under produktionsskedet.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare