Projekt 10072 Avslutat Ny metod för montering av kakelplattor i våtrum, tillägg

Projekttid

Sammanfattning

Har verifierat ett system för montering av kakel i torra och våta utrymmen med hjälp av tejp. Redovisningen omfattar slutrapport (6 sid) jämte SP-rapporter om genomförda provningar samt erhållet typgodkännande. Dessutom finns en redogörelse för de pilotförsök som genomförts.

Projektledare
  • Claes-Göran Pehrson
Relaterade projekt