Projekt 11505 Avslutat Injektering med höga vattencementtal

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers som syftade till att studera grundläggande mekanismer som rör användningen av bruk med högt vattencementtal (vct) vid injektering i berg. Omfattade litteraturstudier och försök i laboratorium. Utfördes i samarbete med företag inom FoU-Väst.

Slutredovisningen utgörs av forskningsrapporten "Grouting with high water/solid-ratios - Literature and laboratory studies", Magnus Axelsson och Gunnar Gustafson, Chalmers (30 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Betongsprutnings AB Besab
Projektledare