Projekt 11691 Avslutat Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av befintliga flerfamiljshus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ta fram och tillämpa ett koncept för kvalitetssäkrade ombyggnader av flerbostadshus för att minska risken för framtida vattenskador. Kvalitetssäkringen omfattar vattenbärande installationer samt våtenheter. Erfarenheterna från VASKA och Vattenskadeundersökningen 2002 med flera projekt utgjorde utgångspunkt för arbetet. Utfördes i samarbete med SP.

Slutresultatet redovisas i rapporten "Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av befintliga flerfamiljshus".

Projektansvarig
  • Wäst Bygg AB
Projektledare