Projekt 11828 Avslutat Standardisering av knutpunkter och anslutningar i industriellt byggda flerbostadshus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Att koppla samman byggelement från olika leverantörer eller att plugga in köks- och badrumsmoduler i ett system är nycklarna till rationellt, kostnadseffektivt byggande.

Projektet formulerade en strategi för standardisering av knutpunkter och identifierade och konkreta utvecklingsbehov. Arbetet avsåg öppna system för goda och hållbara bostäder som är industriellt byggda. I arbetet ingick funktionsanalyser av knutpunkter i byggsystem samt en inventering av befintliga knutpunkter i byggsektorn och i andra industrisektorer.

Projektet utfördes i samverkan med Chalmers och Abetong AB.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare