Projekt 13581 Avslutat Kontroll av markstabilisering med resistivitet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet har fokus på kvalitetskontroll av markstabilisering med elektrisk resitivitetstomografi (ERT). Resultatet visar att ERT har stor potential för av volymstäckande icke-förstörande kvalitetskontroll. Det har visats genom laboratorieförsök med KC-stabilisering av lerjord och stabiliseirng av muddermassor med en blandning av cement oc slagg som kombinerats med seismisk mätning och hållfasthetstest på proverna. Vidare genom fältförsök med fältmätning i KC-pelare och jetpelare.

Inblandning gav bindemedel leder till att resistiviteten minskar genom tillförsel av joner och genom att temperaturen ökar.

Det gör att metoden kan användas för att kontrollera resultatet av stabiliseringen i direkt anslutning till att den utförts så att kompletterande åtgärder i zoner med otillräcklig inblandning kan vidtas medan personal och utrustning finns på plats.

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare