Projekt 13188 Avslutat Road Status Information - hjälpmedel för bättre vinterväghållning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektet Road Status Information (förkortas RSI) syftar till att demonstrera nya möjligheter och tekniker inom vägväder och information om väglagsförhållanden. Entreprenörerna och deras beredskapshavare har under projektet fått komma med feedback på vilken typ av information de vill se i RSI och hur den ska presenteras och på så sätt delta aktivt i utvecklingen av systemet. De har också haft i uppdrag att utvärdera kvaliteten på systemets output, samt att delta i diskussioner om RSI teknikens effekter vid en full implementation i framtiden.

Under dessa två säsonger har drygt 25 beredskapshavare haft möjlighet att använda RSI parallellt med VViS. Av dessa 25 har ungefär 10 beredskapshavare aktivt använt systemet, och många av dessa har använt RSI i första hand.

Beredskapshavarnas feedback:
- Överblicken som systemet ger gör planeringen för beredskapshavaren lättare.
- Prognos på segment gör beslutet att salta mer selektivt enklare.
- Restsaltlagret är mycket intressant och kan påverka hur mycket och när man lägger ut mer salt.
- Friktionsmätningarna från bilflottan ger möjlighet till att snabbt se om genomförd åtgärd fått önskad effekt.

Incitament och effektanalysen har visat på dessa möjligheter:
- Minskad förbrukning av salt och drivmedel tack vare en tydligare väglagsprognos inom driftområdet med nuvarande kontrakts krav på mellan 5-15%. Med utvecklingen av automatisk ruttoptimering finns en besparingspotential på ytterligare minst 15% av maskintimmar och salt.
- Ökad trygghet för beredskapshavaren i sitt beslut.
- Möjlighet för entreprenör att använda RSI som både ett långsiktigt planeringsverktyg och som kortsiktigt beslutsunderlag.

Uppföljningsmöjligheter i RSI tillåter ständiga förbättringar och effektiviseringar av vinterverksamhet, arbetsmiljö och ekonomi.
- Möjlighet för Trafikverket att använda RSI och Krönt väglagsdata för som uppföljningsverktyg för säkerställandet av leveranser enligt 3R (Rätt åtgärd på rätt plats och vid rätt tillfälle).
- Via Krönt väglagsdata får entreprenörerna direkt en koppling mot det objektiva data som de kommer att följas upp mot.
- Nödvändigheten av en uppdaterad ersättningsmodell som tar hänsyn till de nya möjligheter som den nya tekniken genererar.

För de entreprenörsorganisationer som strategiskt vill utveckla affären kring vinterdrift finns stora möjligheter att använda RSI-tekniken för att transformera sina egna organisationer genom:
- Förståelse för systemet på alla nivåer inom organisationen
- Centralisera beredskapshavare för utkallning av fordon.
- Samköra insatser över flera närliggande driftsområden
- Med dynamisk ruttoptimering efter väglagsprognos ökar besparingspotentialen och minskar till viss del belastningen på beredskapshavaren vid utkallning.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "RSI – Road Status Information - A new method for detection of road conditions", Eric Zachrisson, Klimator (29 sidor).

Projektansvarig
  • SVEVIA AB
Projektledare