Projekt 13447 Avslutat Ny fuktsensor för betonggjutning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet syftade till att utveckla en sensor för monitorering av den relativa fuktigheten (RF%) i gjuten betong under härdningstiden. Utgångspunkten är att modifiera en sensor av den typ som idag tillverkas av InviSense och som kan avläsas trådlöst med en handhållen läsare. Sensorkretsen består av en sensor förbunden med en antenn. För att fungera i den tänkta applikationen måste sensordelen separeras från antenndelen, så att sensorn kan gjutas in i betongen på önskat djup, medan antenndelen ligger utanför betongen. Skälet till att antennen inte kan gjutas in tillsammans med sensorn är att kommunikationen då störs ut av joner i betongen.

En prototyp har tagits fram och testats experimentellt. Försöken visar att sensorn inte påverkas kemiskt av den kraftigt basiska miljön i betongen. Det är också bekräftat att signalen från sensorn (en resonansfrekvens) kan läsas ut genom betongen och att frekvensvärdet ändras med betongens fukthalt. Den erhållna signalen ligger dock utanför den befintliga läsutrustningens känslighetsområde, vilket är olämpligt, då denna är anpassad för att arbeta i ett tillåtet frekvensintervall. Detta kan lösas genom att kretsens design modifieras så att inverkan från betongen minimeras. Metoden bedöms vara både billigare och snabbare än den verifierade RKB-metod, som används idag. Det finns goda möjligheter att kunna utveckla en mätmetod som kan användas i industriell/kommersiell verksamhet men sensorn måste utvecklas vidare och testas i olika typer av betong.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Ny fuktsensor för betonggjutning", Jan Strandberg, RISE Acreo (13 sidor).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare