Projekt 9061 Avslutat Totalkomfort i småhus, ett helhetskoncept för värme, ventilation och kyla med värmepump

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet har varit att ta fram en beskrivning av ett funktionellt, driftsäkert och ekonomiskt tilltalande koncept på en helhetslösning för bra inneklimat i småhus. Arbetet har utförts av VVS-Installatörerna i samarbete med Oppunda VVS Service AB, Svenska värmepumpföreningen, Thermia och Installationsteknik, KTH.

Projektansvarig
  • VVS-I
Projektledare
  • Bengt Olsson