Projekt 11213 Avslutat Stenmjöl för fabriksbetongtillverkning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att få bättre kännedom om krossad sands påverkan på betongens gjutbarhet samt att undersöka möjligheterna att förbättra ballastmaterialet och betongens reologi med hjälp av olika produktionsmetoder och tillsatsmedel. Samarbete med CBI och Cementa AB.
Rapporten "Krossad sand för fabriksbetongtillverkning" (58 s inkl bilagor), Lutfi Ay m fl innehåller rekommendationer om filler och tillsatsmedel för betongtillverkning med helkrossad ballast.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB, Division Anläggning
Projektledare