Projekt 11975 Avslutat Riskinformationssystem för byggvaror

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Mot bakgrunden av kraven i den europeiska kemikalieförordningen REACH, som ställer ökade krav på nedströmsanvändare att värdera och begränsa riskerna vid hantering av kemikalier, genomfördes en förstudie för att klargöra förutsättningarna för att skapa ett informationssystem för riskvärdering och spridning av riskinformation om byggvaror. Förutsättningarna för att kunna länka informationsystemet till BASTA beaktades särskilt.

Förstudie genomfördes i nära samverkan mellan samtliga branschled med materialindustrin, entreprenörer och myndigheter som aktiva projektdeltagare.
Projektets slutrapport beskriver förutsättningarna för att därefter kunna utveckla ett sådant informationssystem.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Riskinformation och riskhantering av byggprodukter. Förstudie för tillämpning av riskmodul inom BASTA", Lars, Jarnhammar, Jeannette Green och Anna Jarnehammar, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB / Göran Gerth
Projektledare