Projekt 3163 Avslutat Småhusbyggande i USA

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Svenskt bostadsbyggande förändras kraftigt med minskade subventioner. Troligen leder detta till ett mer varierat och kundanpassat byggande. Erfarenheter från exploateringsprocess och sälj arbete i USA är då av stort intresse. I tidigare SBUF informerar har tagits upp Flerbostadshus i trä i USA (93:55) samt Bostadsbyggande i USA och Sverige (94:42).

Syftet har varit att jämföra ett amerikanskt och ett svenskt småhusprojekt i fråga om marken, besluten, sälj arbetet, husen och kundanpassningen samt ekonomin.

De småhusområden som jämförs är Sharon-Foxboro sydväst om Boston och Riseberga i Malmö, bägge exploaterade av Skanskaföretag.

I USA är det exploatören som är aktiv genom hela processen, från idé och planering till byggande, försäljning och i vissa fall förvaltning. Rapporten beskriver hur projekt skapas i USA och i Sverige, vem som tar initiativet, vem som gör detaljplanen samt myndigheternas inverkan samt kostnader för exploateringen. Tillståndskostnader i olika städer i USA jämförs och visar stora skillnader mellan lågprisområden och högprisområden.

Marknadsanalyser utgör ett viktigt led i den amerikanska processen. I studien jämförs marknadsföring, kundanpassning och försäljning i Sharon-Foxboro med Riseberga. Här beskrivs även försäljningskontor, visningshus, säljande egenskaper hos husen samt mäklarens arbete i USA och i Sverige.

Vad gäller byggarbetsplatserna präglas USA av marknadens ryckighet. Summerfieldprojektet produceras av en organisation med maximal flexibilitet, där allt byggnadsarbete sköts av underentreprenörer. Varje underentreprenör har en liten generator på plats i stället för elkablar fram till husen, man har inga bodar, inte mycket av verktyg och hjälpmedel och inte heller några gemensamma skyddsanordningar. 1 det svenska systemet kan man skära ned spill och vara mer effektiv genom att ha bättre hjälpmedel och genom att påverka och driva på utvecklingen av produkter.